Spojená škola - Štefánikova 64, Bardejov

Štefánikova
08501 Bardejov
Tel.: 0544880150
Fax: 4880157
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futbal
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
25.9.2020 - 25.9.2020
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Bardejov, Prešovský kraj
25.9.2020 - 25.9.2020
Súpiska