Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium - Tilgnerova 14, Bratislava

Tilgnerova
84105 Bratislava-Karlova Ves
Tel.: 02 / 65425686
Fax: -
 
Meno Typ Pohlavie PDF
Butkovská Anna Učiteľ TV Ž
Mačák Stanislav Učiteľ M
Ralbovský Tomáš Učiteľ TV M
Valachovičová Tatiana Učiteľ TV Ž
Vaneková Slávka Učiteľ TV Ž