Stredná zdravotnícka škola sv. Bazila Veľkého - Kmeťovo stromoradie 1

Kmeťovo stromoradie
08001 Prešov
Tel.: 051 /7725302
Fax: 051 / 7722985
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
5.10.2020 - 13.10.2020
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
30.9.2020 - 30.9.2020
Konečné poradie: 6
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
30.9.2020 - 30.9.2020
Konečné poradie: 7
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
25.2.2020 - 25.2.2020
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
16.10.2019 - 16.10.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
17.10.2019 - 17.10.2019
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
18.2.2020 - 18.2.2020
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
1.10.2019 - 1.10.2019
Konečné poradie: 10
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Prešov, Prešovský kraj
1.10.2019 - 1.10.2019
Konečné poradie: 6
Súpiska
1  |  2  |  3  |  4