Bilingválne slovensko-španielske gymnázium - Štúrova ul. 2590/31A, Nové mesto n/Váhom

Štúrova
91501 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032 / 7711023
Fax: -
Web: -
Email: bilgym@bilgymnmnv.edu.sk
 
Šport
Disciplína
Názov kola
Dátum konania
Konečné poradie
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Futbal Futbal
Futsal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Basketbal Basketbal
basketbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Atletika Atletika
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
25.10.2019 - 25.10.2019
Súpiska
Volejbal Volejbal
Volejbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
25.10.2019 - 25.10.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
23.10.2019 - 23.10.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
23.10.2019 - 23.10.2019
Súpiska
Stolný tenis Stolný tenis
Stolný tenis 4-členných družstiev
RK Trenčín
7.11.2019 - 7.11.2019
Súpiska
Hádzaná Hádzaná
hádzaná
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
30.1.2020 - 30.1.2020
Súpiska
Florbal Florbal
Florbal
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
29.1.2020 - 29.1.2020
Súpiska
Bedminton Bedminton
Bedminton
Okresné kolo Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
7.11.2019 - 7.11.2019
Súpiska
1  |  2  |  3  |  4  |  5