Zoznam osôb

Počet nájdených záznamov: 0

Meno Typ Dátum nar. Pohlavie Škola
Grec Gombitová Anna Učiteľ TV - Ž SPŠ staveb. a geodet. Lermontovova 1, KE 1
Jezerčák Peter Učiteľ - M ZŠ Jána Francisciho 11, Levoča
Kaňuk Pavol Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ Papín 199, Papín
Klučárová Tatiana, Mgr. Učiteľ TV - Ž SPŠ Obrancov mieru 343/1, Dub. n/Váhom
Kokoruďová Janka Učiteľ - Ž SZŠ Levočská 5, Poprad
Mgr. Antalecová Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ J.G.Tajovského
Mgr. Ballóková Eva Učiteľ TV - Ž ZŠ s MŠ Školská 7, Čečejovce
Mgr. Bartošová Jana Učiteľ - Ž ZŠ J.C.Hronského Školská 10, Krupina
Mgr. Gašparíková Marcela Učiteľ TV - Ž ZŠ sv. Vojtecha Levická 903, Vráble
Mgr. Hudecová Jana Učiteľ TV - M ZŠ Litoměřická 32, Topoľčianky
Mgr. Jančovičová Katarína Učiteľ - Ž ZŠ s MŠ Hlavná 626/2, Špačince
Mgr. Kollárovič Zoran Učiteľ TV - M ZŠ Komenského 23, Bardejov
Mgr. Kováč Kristián Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ Školská 7, Veľ. Kýr
Mgr. Mária Radyková Učiteľ - Ž ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou 2, Rakovec n/Ondavou
Mgr. Matúš Igor Učiteľ - M ZŠ P.Dobšinského 1744, Rim. Sobota
Mgr. Neumeister Valér Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ Tajovského 2764/17, Poprad
Mgr. Ponek Marian Učiteľ TV - M SOSP.sv.M.Goretti,Horná 137,Čadca
Mgr. Stahorský Stanislav Učiteľ TV - M ZŠ Soľ 53, Soľ
Mgr. Szucs Daniel Učiteľ TV - M Súkromná SOŠ DSA Trebišov
Mgr. Vasilenko Ladislav Učiteľ TV - M SOŠ obch. a služ. Mierová 1973/79, Humenné
Mgr. Záhorská Kvetoslava Učiteľ TV - Ž ZŠ Komenského 37, Tekovské Lužany
Mgr.Kirňáková Nataša Učiteľ - Ž ZŠ J.Švermu Štefánikova 31, Humenné
Mgr.Zsapka Zsolt Učiteľ TV - M ZŠ s MŠ A.Józsefa s VJM Školská 492, Trhová Hradsk
PaedDr. Hybala Pavol Učiteľ - M ZŠ Soľ 53, Soľ
PaedDr. Kmec Jaroslav Učiteľ TV - M ZŠ Vyšný Žipov 220, Vyšný Žipov
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10