Aktuality

McDonald s - dôležité upozornenie

20. ROČNÍK McDONALD´s CUP: september 2017   Vážená pani riaditeľka/Vážený pán riaditeľ, milí tréneri a učitelia telesnej výchovy, Jubilejný 20.  ročník  McDonald´s  Cupu  –  Majstrovstiev  Slovenska  v  minifutbale ...

XIV. ročník celoštátnej súťaže žiakov a žiačok základných škôl v malom futbale FUTBAL CUP 2016/2017

Ukončená spolupráca s Nadáciou Jednota COOP Slovensko. Viac v prílohe

Zimná Kalokagatia 2017

Propozície - športové súťaže Propozície - kultúrne súťaže Plagát

PREHĽAD VÝSLEDKOV ŠKOLSKÝCH ŠPORTOVÝCH SÚŤAŽÍ v školskom roku 2015-2016

ROČENKA

Program vzdelávacích aktivít 2016-2017

Plagátik

POZVÁNKA na VZDELÁVANIE

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE – aktualizačné „Netradičné športové hry, frisbee, ringo, indiaca, jadžent v predmete telesná a športová výchova“. Miesto konania: Banská Bystrica  Termín: 20. – 22. január 2017 Prihlásiť sa je potrebné ...

 

3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12