Aktuality

Školský pohár v snowbordingu

Školský pohár v snowbordingu P R O P O Z Í C I E

Prihlášky na kvalifikácie o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v roku 2019

Prihlášky na kvalifikácie o postup na Medzinárodné školské majstrovstvá ISF v roku 2019.

Metodické usmernenia k súťažiam

Metodické usmernenie Hokejbal Vybíjaná pre najmladších žiakov

KALOKAGATIA 2018

KALOKAGATIA 2018 - propozície

Školský pohár SFZ - Súhlas so spracovaním osobných údajov

Nový zákon o ochrane osobných údajov - GDPR. Súhlas s použitím osobných údajov pre všetkých účastníkov krajských kôl školskej futbalovej súťaže ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ 2018-19.  

Praktická informácia pre administrátorov

Praktická informácia pre administrátorov. Portál má v časti KOLÁ kvôli prehľadnosti nastavené rôzne odtieše šedej farby. V súťažiach Futbal Cup boli pridané úrovne (Semifinále MSR) a došlo k tomu, že stupeň šedi sa prekrýva s farbou šipky. Šipka na ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10