Aktuality

Metodické metariály

Propozície - Kalokagatia 2020 Propozície - Župná olympiáda 2020 Organizačný poriadok - KALENDÁR ŠŠS 19-20

FUTBAL CUP 2019-2020

2020_Zmluva o dobrovoľníckej činnosti_na dobu neurčitú - nová_uprava plus tabuľka Príloha č. 1 Tabuľka vyúčtovanie - žiadosť o refundáciu Príloha č. 2 Prezenčná listina Príloha č. 3 Protokol o prevzatí cien OK, RK, KK Príloha č. 5_Usmernenie ...

Športové poukazy - príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020

Športové poukazy - príspevok zamestnávateľa na šport dieťaťa od roku 2020 Našli sme na webe - informácia pre učiteľov a rodičov: https://www.podnikajte.sk/pracovne-pravo-bozp/sportove-poukazy-prispevok-zamestnavatela-na-sport-2020

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ

Na jeseň 2019 sa v zmysle Zákona o športe uskutočnilo v poradí už druhé testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov. Aktuálne informácie sa nachádzajú na stránke www.testovanieziakov.sk.

TOKYO 2020 - časopis školského športu

december 2019 december 2018

ALL STAR SCHOOL

Vyše 24 tisíc žiakov sa v súťaži ALL STAR SCHOOL uchádza o titul školy, ktorá najviac žije pohybom a športom. Tlačová správa 2 (V Bratislave, dňa 3. 12. 2019)Populárna celoslovenská súťaž pre základné a stredné školy s názvom        ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10