Aktuality

Ochrana osobných údajov

Upozorňujeme na dočasnú zmenu v zobrazovaní mien osôb na portáli školského športu. V menných zoznamoch osôb na školách aj pri zobrazovaní súpisiek bude viditeľné iba priezvisko.

Zoznam školských športových súťaží žiakov vyhlasovaných MŠVVaŠ pre šk. rok 2013/2014

Vážené dámy a páni, sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež MŠVVaŠ SR zverejnila na svojom webovom sídle Zoznam školských športových súťaží na šk. rok 2013/2014. Nájsť ho môžete aj pod týmto linkom: http://www.minedu.sk/data/att/5335.pdf Pozn. ...

Celoštátna komisia školských športových súťaží

10. septembra 2013 sa v Bratislave uskutočnilo zasadnutie Celoštátnej komisie školských športových súťaží. Zápis z tohto stretnutia si môžete prečítať tu: ZÁPIS CKŠŠS 9_2013

Vyhodnotenie školských športových súťaží za školský rok 2012/2013

Vyhodnotenie školských športových súťaží za školský rok 2012/2013 - pdf.

Dôležitá informácia pre organizátorov súťaží

Vážení organizátori školských športových súťaží. Požiadavkou MŠVVaŠ SR pri organizovaní školských športových súťažiach je, aby organizátori zadávali údaje o súťažiach do informačného systému (portálu školského športu). 1. Úlohou krajských ...

Orientační bežci opäť zviditeľnili Slovensko

                    Na MS školskej mládeže ISF v orientačnom behu 2013 v portugalskom prímorskom mestečku Monte Gordo sa v piatok 19. 4. 2013 uskutočnila záverečná súťaž - preteky na dlhých tratiach. Veľmi ...

 

6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15