Aktuality

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Rozhodnutie ministra : Bratislava11.októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810 i) v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa§ 28 ods. 16,§ 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä 1. ...

Vzdelávanie - pozvánka

Zmeny v pravidlách futsalu - online Pozvánka a prihláška na vzdelávanie

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov. Pre správne fungovanie je nevyhnutné ...

Zmeny na ovládacom paneli 2020

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov. Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho ...

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) po pilotnom ročníku vstupuje na základných školách do „ostrej“ prevádzky ako Národný športový projekt. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v školskom roku 2020/21 pokračuje v projekte Olympijský ...

Školské športové súťaže 2020-21

Zoznam školských športových súťaží Základných a Stredných škôl pre školský rok 2020-21 bude zverejnený po jeho aktualizácii MŠVVaŠ.

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10