Aktuality

PRÁCA S PORTÁLOM

Upozornenie: Žiadame všetky školy, aby si aktualizovali svoje údaje - po prihlásení na Ovládacom paneli v menu vľavo Nastavenia/Zmena údajov školy. I. PRIHLASOVANIE ŠKôL DO SÚŤAŽÍ  každá škola má svoje jedinenčné prihlasovacie meno ...

Zmeny na ovládacom paneli 2020

Od 1.9.2020 prešiel IPŠŠ (informačný portál školského športu) na databázu RIS (Rezortný informačný systém MŠVVaŠ). Týmto krokom sú odstránené všetky duplicity a chyby v názvoch škôl a menách žiakov. Pre správne fungovanie je nevyhnutné nastavenie správneho ...

Opatrenia v súvislosti s COVID-19

Nakoľko sú výučba telenej vychovy, organizovanie školských športových súťaží, povinné testovanie žiakov ako aj športové krúžky na školách v ŠKD súčastou výchnovno-vzdelávacieho procesu, riadia sa manuálom vypracovaným MŠVVaŠ pre príslušnú výchovno-vzdelávaciu ...

OLYMPIJSKÝ ODZNAK VŠESTRANNOSTI

Olympijský odznak všestrannosti (OLOV) po pilotnom ročníku vstupuje na základných školách do „ostrej“ prevádzky ako Národný športový projekt. Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) aj v školskom roku 2020/21 pokračuje v projekte Olympijský ...

Školské športové súťaže 2020-21

Zoznam školských športových súťaží Základných a Stredných škôl pre školský rok 2020-21 bude zverejnený po jeho aktualizácii MŠVVaŠ.

Druhý ročník ALL STAR SCHOOL má svojich víťazov

  Titul školy, ktorá najviac žije pohybom a športom putuje do obce Nedožery-Brezany Druhý ročník celoslovenskej súťaže pre základné a stredné školy s názvom ALL STAR SCHOOL má svojich víťazov. Titul školy, ktorá najviac žije ...

 

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10