Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína
Vybíjaná

Dátum konania
22.10. - 29.10.2019

Uzavretie súpisiek do
22.10.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
ZŠ Moskovská
Moskovská 2332/2
97404 Banská Bystrica
 
ZŠ Pieninská
Pieninská 6774/27
97411 Banská Bystrica
 
ZŠ Spojová
Spojová 3853/14
97404 Banská Bystrica
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Banská Bystrica
  2. ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Banská Bystrica
  3. ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Narnia, B.Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Pieninská 27, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ s MŠ J. Bakossa Banská Bystrica
  - ZŠ s MŠ Pod kostolom 332/25, Hrochoť Banská Bystrica
  - ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Banská Bystrica
  - ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová 4/14, Ľubietová Banská Bystrica
  - ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica