Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Atletika
Atletika
 

Disciplína

Dátum konania

Uzavretie súpisiek do

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Trieda SNP 54, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Ďumbierska 17, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Golianova 8, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Moskovská 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Pieninská 27, B. Bystrica Pieninská 27, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Radvanská 1, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Sitnianska 32, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Spojová 14, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Trieda SNP 20, B. Bystrica Trieda SNP 20, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Narnia, B.Bystrica Okružná 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ s MŠ Št.Moysesa Nám.Št. Moysesa 23, B.Bystrica Nám.Štefana Moysesa 23, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Družstevná 201, Poniky Súpiska
ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová 4/14, Ľubietová Ľubietová 4/14 14, Ľubietová Súpiska
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Školská 14, Slovenská Ľupča Súpiska
ZŠ Slobodného slov. vysielača Skuteckého 8, B. Bys Skuteckého 8, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Školská 4, Selce Školská 4, Selce Súpiska