Okresné kolo Revúca, Banskobystrický kraj

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína
basketbal

Dátum konania
13.11.2019

Uzavretie súpisiek do
13.11.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
Gymnázium Martina Kukučína
Clementisova1166
05001 Revúca
 
Určené poradie :
  1. ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca
  2. ZŠ P.J.Šafárika Škultétyho 11, Tornaľa Revúca
  3. ZŠ Sídlisko 165, Sirk Revúca
  4. ZŠ F.Kazinczyho Mierová 45, Tornaľa Revúca
Bez uvedeného poradia:  
  - CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca
  - Gym. M.Kukučína Vl. Clementisa 1166/21, Revúca Revúca
  - ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca Revúca
  - ZŠ I.B.Zocha Petra Jilemnického 94/3, Revúca Revúca