Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína
Bedminton

Dátum konania
15.10.2019

Uzavretie súpisiek do
15.10.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
YONEX ARÉNA
Švermova 327/45
97404 Banská Bystrica
 
Určené poradie :
  1. Škola u Filipa Banská Bystrica
  2. ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica
  3. ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica
  4. ZŠ Jána Bakossa 5, B. Bystrica Banská Bystrica
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Banská Bystrica
  - ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica