Okresné kolo Partizánske, Trenčiansky kraj

Florbal
Florbal
 

Disciplína
Florbal

Dátum konania
23.1.2020

Uzavretie súpisiek do
23.1.2020

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
Mestská športová hala Partizánske
Februárová
95801 Partizánske
  Služby
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske Partizánske
  2. ZŠ s MŠ Veľká Okružná 1089/19, Partizánske Partizánske
  3. Gym. Komenského 2/1074, Partizánske Partizánske
  4. ZŠ R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske Partizánske
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves Partizánske
  - ZŠ Malinovského 1160/31, Partizánske Partizánske
  - ZŠ s MŠ Skačany 539, Skačany Partizánske
  - ZŠ s MŠ Školská 219, Žabokreky nad Nitrou Partizánske
  - ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske Partizánske
  - ZŠ V.Beniaka s MŠ Školská 186/13, Chynorany Partizánske
  - ZŠ Veľké Uherce 145, Veľ. Uherce Partizánske