Okresné kolo Poltár, Banskobystrický kraj

Florbal
Florbal
 

Disciplína
Florbal

Dátum konania
29.1.2020

Uzavretie súpisiek do
29.1.2020

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár
  2. ZŠ Školská 3, Poltár Poltár
  3. ZŠ s MŠ Cinobaňa Poltár
  4. ZŠ s MŠ SNP 158/20, Kalinovo Poltár
  5. ZŠ Málinec 86, Málinec Poltár
  6. ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Poltár
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ s MŠ Utekáč 821 Poltár