Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína
hádzaná

Dátum konania
5.11.2019

Uzavretie súpisiek do
5.11.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
ZŠ Moskovská
Moskovská 2332/2
97404 Banská Bystrica
 
Určené poradie :
  1. ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica
  2. ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Banská Bystrica
  3. ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Banská Bystrica
Bez uvedeného poradia:  
  - CVČ Junior Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica
  - ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica