Okresné kolo Poltár, Banskobystrický kraj

Futbal
Futbal
 

Disciplína
Malý futbal

Dátum konania
22.10.2019

Uzavretie súpisiek do
22.10.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
ZŠ s MŠ Kalinovo
SNP 158/20
985 01 Kalinovo
  Služby
 
Určené poradie :
  1. ZŠ s MŠ Cinobaňa Poltár
  2. ZŠ Málinec 86, Málinec Poltár
  3. ZŠ s MŠ SNP 158/20, Kalinovo Poltár
  4. ZŠ Školská 3, Poltár Poltár
  5. ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Poltár
  6. ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ s MŠ Utekáč 821 Poltár