Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Futbal
Futbal
 

Disciplína
MiniFutbal

Dátum konania
14.5.2020

Uzavretie súpisiek do
14.5.2020

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
Futbalové ihrisko Banská Bystrica - Radvaň
Sládkovičova ul.
 
Škola Adresa  
SŠŠ, Trieda SNP 54, B.Bystrica Trieda SNP 54, Banská Bystrica Súpiska
Súkr. ZŠ Mládežnícka 51, B. Bystrica Mládežnícka 51, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Ďumbierska 17, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Golianova 8, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Moskovská 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Radvanská 1, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Sitnianska 32, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Spojová 14, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Trieda SNP 20, B. Bystrica Trieda SNP 20, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ J.G.Tajovského Gaštanová 12, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Narnia, B.Bystrica Okružná 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ s MŠ Priechod 179, Priechod Priechod 179, Priechod Súpiska
ZŠ s MŠ Školská 622, Brusno Školská 622, Brusno Súpiska
ZŠ s MŠ Tajovského 2, Badín Tajovského 2, Badín Súpiska
ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Družstevná 201, Poniky Súpiska
ZŠ s MŠ T.G.Masaryka Ľubietová 4/14, Ľubietová Ľubietová 4/14 14, Ľubietová Súpiska
ZŠ Školská 4, Selce Školská 4, Selce Súpiska