Okresné kolo Partizánske, Trenčiansky kraj

Stolný tenis
Stolný tenis
 

Disciplína
Stolný tenis 4-členných družstiev

Dátum konania
22.10.2019

Uzavretie súpisiek do
22.10.2019

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
ZŠ Veľké Uherce -telocvičňa ZŠ
Veľké Uherce 145
95841 Veľké Uherce
  Služby
 

Telocvičňa ZŠ Veľké Uherce

 
Určené poradie :
  1. ZŠ Školská 14, Bošany Partizánske
  2. ZŠ R.Jašíka Obuvnícka 432/23, Partizánske Partizánske
  3. ZŠ Veľké Uherce 145, Veľ. Uherce Partizánske
  4. ZŠ s MŠ Školská 219, Žabokreky nad Nitrou Partizánske
  5. ZŠ Radovana Kaufmana, Partizánske Partizánske
  6. ZŠ Športovcov 372/21, Partizánske Partizánske
  7. ZŠ s MŠ Veľká Okružná 1089/19, Partizánske Partizánske
Bez uvedeného poradia:  
  - ZŠ Klátova Nová Ves 351, Klátova Nová Ves Partizánske