Okresné kolo Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína
Volejbal

Dátum konania

Uzavretie súpisiek do

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
ZŠ Moskovská 2, B. Bystrica Moskovská 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Radvanská 1, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Sitnianska 32, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Spojová 14, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ J.G.Tajovského Gaštanová 12, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ Narnia, B.Bystrica Okružná 2, Banská Bystrica Súpiska
ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Družstevná 201, Poniky Súpiska
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Školská 14, Slovenská Ľupča Súpiska