Okresné kolo Bratislava V, Bratislavský kraj

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína
Vybíjaná

Dátum konania

Uzavretie súpisiek do

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Cirk. ZŠ Narnia Beňadická 38, BA 5 Beňadická 38, Bratislava-Petržalka Súpiska
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Pankúchova 6, Bratislava-Petržalka Súpiska
Súkr.gym. MERCURY Zadunajská cesta 27, BA 5 Zadunajská cesta 27, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Budatínska 61, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Černyševského 8, BA 5 Černyševského 8, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Dudova 2, BA 5 Dudova 2, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Gessayova 2, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Holíčska 50, BA 5 Holíčska 50, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Pankúchova 4, BA 5 Pankúchova 4, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Prokofievova 5, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Turnianska 10, Bratislava-Petržalka Súpiska
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Vývojová 228, Bratislava-Rusovce Súpiska
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Tupolevova 20, Bratislava - Petržalka Súpiska