Okresné kolo Bratislava V, Bratislavský kraj

Stolný tenis
Stolný tenis
 

Disciplína
Stolný tenis 4-členných družstiev

Dátum konania
22.11. -

Uzavretie súpisiek do
22.11.2018

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Okresné kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Určené poradie :
  1. Biling. gym. C. S. Lewisa Bratislava V
  2. SPŠE Hálova 16, BA 5 Bratislava V
  3. Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava V
  4. Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava V
  5. OA I.Karvaša Hrobákova 11, BA 5 Bratislava V
  6. Spoj.škola ZŠ a Gymn.Sv.rod.,Gercenova 10, BA Bratislava V
  7. Súkr. SUŠ animov.tvorby Vlastenecké námestie 1, BA Bratislava V
  8. Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava V
  9. OA Dudova 4, BA 5 Bratislava V
Bez uvedeného poradia:  
  - SOŠ Farského 9, BA 5 Bratislava V
  - SOŠ podnik. Strečnianska 20, BA 5 Bratislava V
  - SOŠ tech. Vranovská 4, BA 5 Bratislava V
  - SZŠ Strečnianska 20, BA 5 Bratislava V