Celoštátne kolo III. - 14.2.2018

zimné športy
zimné športy
 

Disciplína

Dátum konania
14.2. -

Uzavretie súpisiek do
14.2.2018

 
Súťaž:
 
Organizátor:
 
 
Typ kola :
Turnaj
 
Úroveň kola :
Celoštátne kolo
 
Popis:
-
 
Miesto konania:
 
Škola Adresa  
Ev.sp.škola,Komenského 10,Lipt.Mikuláš Komenského 10, Liptovský Mikuláš Súpiska
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Javorová 16, Spišská Nová Ves Súpiska
Gym. A.Vrábla Mierová 5, Levice Mierová 5, Levice Súpiska
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Hronská 3, Bratislava-Podunaj.Biskup Súpiska
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric J.G.Tajovského 25, Banská Bystrica Súpiska
Gym.P.O.Hviezdoslava,Hviezdoslavovo nám.18,DK Hviezdoslavovo nám. 18, Dolný Kubín Súpiska
Gym. sv. F. Assiského Kláštorská 24, Levoča Kláštorská 24, Levoča Súpiska
Gym. V.P.Tótha Malá hora 3, Martin Malá hora 3, Martin Súpiska
Hotel.akad., Čs.brigády 1804, Lipt.Mikuláš Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš Súpiska
OA Nábrežie K.Petroviča 1571, Lipt.Mikuláš Nábrežie K.Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš Súpiska
OA Watsonova 61, KE 1 Watsonova 61, Košice-Sever Súpiska
SŠ, Rastislavova 332, Nováky Chemikov 8, Nováky Súpiska
Spoj.škol Rosinská cesta 4, Žilina Rosinská cesta 4, Žilina Súpiska
SZŠ M.T.Schererovej Dončova 7, Ružomberok Dončova 7, Ružomberok Súpiska
SBG Galanta Hodská 10, Galanta Súpiska
ZŠ Koperníkova 24, Hlohovec Koperníkova 24, Hlohovec Súpiska