Výsledky súťaží

 
 
 
 
 
 
 
 

Počet nájdených záznamov: 543

Šport
Názov súťaže
Veková kategória
Typ súťaže
Ročník
Termín prihlásenia
Futbal muži / ženy nar. 1.9.2007 - 31.12.2011
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Orientačný beh ženy nar. 1.1.1998 - 31.12.2002
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
Orientačný beh ženy nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Orientačný beh
Orientačný beh
Orientačný beh žiakov SŠ
muži nar. 1.1.1998 - 31.12.2002
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
Orientačný beh
Orientačný beh
Orientačný beh žiakov ZŠ
muži nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Volejbal muži / ženy nar. 1.9.2007 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon
iné súťaže
Silový päťboj SŠ
muži nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
Stolný tenis ženy nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
Stolný tenis ženy nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Stolný tenis muži nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
Stolný tenis muži nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Streľba muži / ženy nar. 1.1.2005 - 31.12.2010
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Streľba muži / ženy nar. 1.1.2002 - 31.12.2004
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon muži / ženy nar. 1.1.1998 - 31.12.2003
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon muži / ženy nar. 1.1.2002 - 31.12.2011
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon ženy nar. 1.1.1998 - 31.12.2003
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon ženy nar. 1.1.2002 - 31.12.2011
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon muži nar. 1.1.1998 - 31.12.2003
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
default icon muži nar. 1.1.2002 - 31.12.2011
Postupová súťaž / ZS
šk. rok 2017 / 2018
 
Zimné športy muži nar. 1.1.1999 - 31.12.2002
Postupová súťaž / SS
šk. rok 2017 / 2018
 
2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11