Silový päťboj SŠ

default icon
iné súťaže
 

Disciplína:
Silový päťboj SŠ - družstvá, Silový päťboj SŠ jednotlivci

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
100

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2017
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 11.9.2017
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2017
SOŠ podnik. Strečnianska 20, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2017
SOŠ vin Kostolná 3, Modra Modra (BA) 7.9.2017
SPŠ dopr. Kvačalova 20, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 11.9.2017
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 5.9.2017
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 6.9.2017
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 7.9.2017
Gym. A.Kmeťa A.Gwerk.-Göllnerovej 6, B. Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.9.2017
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 19.9.2017
Gym. Ľ.Štúra Hronská 1467/3, Zvolen Zvolen (BB) 18.9.2017
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
OA K. Mikszátha 1, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 11.9.2017
Spojená škola, Štúrova 848, Detva Detva (BB) 21.9.2017
SOŠ Hlavná 425, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 7.9.2017
SOŠ sl. a les.,Kolpašská 9, B.Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 19.9.2017
Sošta Okružná 61, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 11.9.2017
SPŠ J. Murgaša Hurbanova 6, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5