Streľba zo vzduchovky ZŠ mladší žiaci a žiačky

Streľba
Streľba
 

Disciplína:
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci dievčatá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci chlapci

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2005 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
345

Zúčastnených žiakov:
168

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 29.9.2017
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 29.9.2017
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.9.2017
Sp. škola sv. F. Assiského Malacky Malacky (BA) 18.9.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 5.9.2017
ZŠ Budatínska 61, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.10.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2017
ZŠ Hlboká cesta 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 12.9.2017
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.9.2017
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 10.9.2017
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 5.9.2017
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 28.9.2017
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 30.9.2017
ZŠ Športová 470, Most pri Bratislave Most pri Bratislave (BA) 14.9.2017
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 26.9.2017
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 13.9.2017
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 16.11.2017
ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 21.9.2017
ZŠ s MŠ Vištuk 44, Vištuk Vištuk (BA) 11.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10