Malý futbal FUTBAL CUP ZŠ - žiaci

Futbal
Futbal
 

Disciplína:
Futbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
1081

Zúčastnených žiakov:
7258

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Ev. lýceum a Ev. ZŠ Palisády 57 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.11.2017
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2017
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2017
Gym. Hubeného 23, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 19.4.2018
Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 5.9.2017
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 14.9.2017
Gym. F.G.Lorcu Hronská 3, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 24.9.2017
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 30.9.2017
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 4.5.2018
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.9.2017
Gym. školských bratov, Čachtická 14, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 8.9.2017
ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves Záhorská Ves (BA) 6.9.2017
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 6.9.2017
Spoj.škola ZŠ a Gymn.Sv.rod.,Gercenova 10, BA Bratislava-Petržalka (BA) 27.9.2017
SŠ sv. F. Assiského-gymnázium, Malacky Malacky (BA) 8.9.2017
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2017
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 13.9.2017
EISB,Kalinčiakova 12,Bratislava Bratislava-Nové Mesto (BA) 29.9.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 5.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10