Vybíjaná ZŠ - najmladších žiakov

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2007 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
451

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 20.9.2017
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 14.9.2017
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2017
Súkr. ZŠ Esprit Majerníkova 62, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 18.9.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava (BA) 5.9.2017
ZŠ Bieloruská 1, BA 2 Bratislava-Podunaj.Biskup (BA) 19.9.2017
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ Hlavná 31, Záhorská Ves Záhorská Ves (BA) 8.9.2017
ZŠ Jelenia 16, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 7.9.2017
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.9.2017
ZŠ Komenského 3, Bernolákovo Bernolákovo (BA) 12.9.2017
ZŠ Kupeckého 74, Pezinok Pezinok (BA) 8.9.2017
ZŠ Láb Láb (BA) 22.9.2017
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 24.9.2017
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 10.9.2017
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 5.9.2017
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2017
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Pezinok (BA) 5.9.2017
ZŠ Nobelovo námestie 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 23.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10