Gymnastický štvorboj žiačok B

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, hrazda, lavička, preskok, štvorboj - družstvá, štvorboj-jednotlivci

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2006 - 31.12.2008
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
203

Zúčastnených žiakov:
844

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 28.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 29.9.2017
ZŠ Školská 190, Kráľová pri Senci Kráľová pri Senci (BA) 3.10.2017
ZŠ Školská 7, Tomášov Tomášov (BA) 29.9.2017
ZŠ Vinohradská 62, Šenkvice Šenkvice (BA) 23.3.2018
ZŠ Dr.Ivana Dérera, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 7.9.2017
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 11.9.2017
ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 28.9.2017
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 5.9.2017
ZŠ s VJM-Alapiskola, Tomášov - Fél Tomášov - Fél (BA) 24.10.2017
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 7.9.2017
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 20.3.2018
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 11.10.2017
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2017
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2017
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 2.9.2017
ZŠ Hodruša - Hámre 227, Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre (BB) 6.9.2017
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 22.9.2017
ZŠ Kolkáreň 7/12, Podbrezová Podbrezová (BB) 13.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10