Gymnastický štvorboj žiakov B

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, člnkový beh, hrazda, preskok, šplh na tyči, štvorboj - družstvá

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2006 - 31.12.2008
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
101

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ J.G.Tajovského Tajovského 1, Senec Senec (BA) 13.9.2017
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 7.9.2017
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2017
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 2.9.2017
ZŠ Kolkáreň 7/12, Podbrezová Podbrezová (BB) 13.9.2017
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 21.9.2017
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 8.9.2017
ZŠ s MŠ S.Tomášika Lubeník 102, Lubeník Lubeník (BB) 5.9.2017
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 21.9.2017
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča (BB) 20.9.2017
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 4.9.2017
ZŠ Abovská 36, KE 4 Košice-Barca (KE) 21.9.2017
ZŠ Hutnícka 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 22.9.2017
ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 7.9.2017
ZŠ Komenského 3, Smižany Smižany (KE) 14.9.2017
ZŠ Levočská 11, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 23.9.2017
ZŠ Lipová 13, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 22.9.2017
ZŠ Starozagorská 8, KE 2 Košice-Sídlisko KVP (KE) 7.9.2017
ZŠ Školská 2, Michalovce Michalovce (KE) 3.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6