Gymnastický štvorboj žiakov C

Gymnastika
Gymnastika
 

Disciplína:
akrobacia, člnkový beh, hrazda, preskok, šplh na tyči, štvorboj - družstvá, štvorboj-jednotlivci

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2005
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
111

Zúčastnených žiakov:
360

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 29.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 7.9.2017
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 22.3.2018
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 7.9.2017
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 20.3.2018
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 11.10.2017
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2017
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2017
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 2.9.2017
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 20.3.2018
ZŠ Kolkáreň 7/12, Podbrezová Podbrezová (BB) 13.9.2017
ZŠ P. Križku 392/8, Kremnica Kremnica (BB) 5.9.2017
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 26.9.2017
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 21.9.2017
ZŠ J.G.Tajovského Banská Bystrica (BB) 7.9.2017
ZŠ J.J.Thurzu A. Bernoláka 20, Detva Detva (BB) 26.9.2017
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 8.9.2017
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 21.9.2017
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča (BB) 20.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7