Orientačný beh žiačok ZŠ

Orientačný beh
Orientačný beh
 

Disciplína:
orientačný beh - družstvá, orientačný beh - jednotlivci

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
230

Zúčastnených žiakov:
684

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2017
ZŠ SNP Ostredková 14, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2017
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 7.9.2017
ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 20.9.2017
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2017
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 2.9.2017
ZŠ Hodruša - Hámre 227, Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre (BB) 6.9.2017
ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca Revúca (BB) 27.9.2017
ZŠ J.Alexyho 1941/1, Zvolen Zvolen (BB) 18.9.2017
ZŠ Kolkáreň 7/12, Podbrezová Podbrezová (BB) 13.9.2017
ZŠ Sídlisko 165, Sirk Sirk (BB) 26.9.2017
ZŠ Vyhne 111, Vyhne Vyhne (BB) 21.9.2017
ZŠ Narnia, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 21.5.2018
ZŠ s MŠ s vyuč.jaz.slov. a maď. Školská 50, Neninc Nenince (BB) 8.9.2017
ZŠ s MŠ Krtíšska 26, Bušince Bušince (BB) 22.9.2017
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 11.9.2017
ZŠ, Školská 324/8, Trnavá Hora Trnavá Hora (BB) 29.9.2017
Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, KE 1 Košice-Sídlisko Ťahanovce (KE) 5.9.2017
Ev.gym.J.A.Komenského Škultétyho 10, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 14.9.2017
Gym. M.R.Štef. Nám. L. Novomeského 4, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 18.4.2018
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10