Volejbal žiakov ZŠ

Volejbal
Volejbal
 

Disciplína:
Volejbal

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2002 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
361

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. A.Bernoláka Lichnerova 69, Senec Senec (BA) 15.9.2017
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.9.2017
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2017
Súkr.Sp.š,BISB,ZŠ s MŠ, Gym.J.V.-Dolinského,BA4 Bratislava-Dúbravka (BA) 7.9.2017
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava (BA) 5.9.2017
ŠpMND a G, Teplická 7 BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 18.9.2017
ZŠ Dudova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 6.9.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 12.9.2017
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2017
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 11.9.2017
ZŠ Lachova 1, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 17.9.2017
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 10.9.2017
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 5.9.2017
ZŠ Mudroňova 83, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 19.9.2017
ZŠ Na bielenisku 2, Pezinok Pezinok (BA) 5.9.2017
ZŠ Prokofievova 5, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 17.9.2017
ZŠ Štúrova 142/A, Malacky Malacky (BA) 5.9.2017
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 15.9.2017
ZŠ Vazovova 4, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 13.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10