Bedminton žiačok SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
241

Zúčastnených žiakov:
3

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 22.9.2017
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 4.9.2017
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 18.9.2017
Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 5.9.2017
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2017
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 13.9.2017
Gym. Matky Alexie Jesenského 4/A, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 11.9.2017
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 19.9.2017
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2017
SOŠCH Bratislava-Ružinov (BA) 5.9.2017
SOŠ polygraf. Račianska 190, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 11.9.2017
SZŠ Strečnianska 20, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 4.9.2017
SZŠ Záhradnícka 44, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 23.9.2017
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 5.9.2017
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 13.9.2017
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 6.9.2017
Ev. gym. Skuteckého 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 7.9.2017
Gym. Štúrova 849, Detva Detva (BB) 21.9.2017
Gym. A.Kmeťa A.Gwerk.-Göllnerovej 6, B. Štiavnica Banská Štiavnica (BB) 14.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10