Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
124

Zúčastnených žiakov:
516

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk. SOŠ elektr. P.G.Frassatiho Vazovova 12, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.9.2017
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 14.9.2017
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2017
Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra Modra (BA) 11.9.2017
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2017
SPŠ stav. a geodet., Drieňová 35, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 11.9.2017
Súkr. SSOŠ Exnárova 20, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 26.9.2017
Šp.gym. Ostredková 10, BA2 Bratislava-Ružinov (BA) 28.9.2017
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Spojená škola, Kremnička 10, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 26.9.2017
Cirk.gym.sv. J.Krstiteľa M R.Štefánika 9, Trebišov Trebišov (KE) 8.9.2017
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 13.9.2017
Gym. Alejová 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 21.9.2017
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 11.9.2017
Gym. Ľ. Štúra 26, Michalovce Michalovce (KE) 18.9.2017
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 8.9.2017
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.9.2017
Gym. Školská 7, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 8.9.2017
Gym. P.Horova Masarykova 1, Michalovce Michalovce (KE) 6.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7