Hádzaná žiakov SŠ

Hádzaná
Hádzaná
 

Disciplína:
hádzaná

Ročník:
2017 / 2018

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1998 - 31.12.2004
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Organizačným poriadkom /Kalendár ŠŠS pre príslušný šk. rok 2017/2018, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
110

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Cirk. SOŠ elektr. P.G.Frassatiho Vazovova 12, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 6.9.2017
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 15.9.2017
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 14.9.2017
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2017
Gym. K.Štúra Nám. slobody 5, Modra Modra (BA) 11.9.2017
SOŠ obch. a služ. S. Jurkoviča Sklenárova 1, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 18.9.2017
SPŠ stav. a geodet., Drieňová 35, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 11.9.2017
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 6.9.2017
Cirk. gym. sv. J. Krstiteľa M. R. Štefánika 9, Tre Trebišov (KE) 8.9.2017
Cirk. gym. Š.Mišíka Radničné námestie 271/8, Spiš. Spišská Nová Ves (KE) 13.9.2017
Gym. Alejová 1, KE 4 Košice-Juh (KE) 21.9.2017
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 11.9.2017
Gym. Komenského 32, Trebišov Trebišov (KE) 11.9.2017
Gym. Ľ. Štúra 26, Michalovce Michalovce (KE) 18.9.2017
Gym. Park mládeže 5, KE 1 Košice-Sever (KE) 8.9.2017
Gym. Poštová 9, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 5.9.2017
Gym. Školská 7, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 8.9.2017
Gym. P.Horova Masarykova 1, Michalovce Michalovce (KE) 6.9.2017
Hotel.akad. Južná trieda 10, KE 4 Košice-Juh (KE) 20.9.2017
OA Komenského 3425/18, Trebišov Trebišov (KE) 7.9.2017
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6