Halový viacboj všestrannosti 2016

default icon
Viacboj všestrannosti
 

Disciplína:
1000m, 60m, člnkový beh 4x10m, hod plnou loptou z miesta, hod plnou loptou z rozbehu, plávanie 25m, plávanie 50m, skok do diaľky, skok do diaľky z miesta, šplh na tyči

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1999 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
79

Zúčastnených žiakov:
57

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Hubeného 23, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 27.10.2016
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 16.10.2016
ZŠ Vajanského 93, Modra Modra (BA) 12.10.2016
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 10.10.2016
Gym. I.Kraska P. Hostinského 3, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 8.11.2016
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 31.10.2016
SZŠ J.G.Tajovského 24, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 11.10.2016
Súkr.gym. Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 12.10.2016
ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca (BB) 4.10.2016
ZŠ Nábrežie Rimavy 457, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 30.10.2016
ZŠ Mieru 154, Jesenské Jesenské (BB) 11.10.2016
ZŠ P. Križku 392/8, Kremnica Kremnica (BB) 3.10.2016
ZŠ Dr.V.Clementisa Francisciho 803, Tisovec Tisovec (BB) 14.10.2016
ZŠ M.Tompu s VJM Šrobárova 12, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 21.10.2016
ZŠ P.Dobšinského 1744, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 5.10.2016
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 13.10.2016
ZŠ s MŠ Malá Lehota 455, Malá Lehota Malá Lehota (BB) 14.10.2016
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno Brezno (BB) 4.10.2016
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 27.10.2016
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 5.10.2016
1  |  2  |  3  |  4