Halové veslovanie žiakov SŠ

default icon
iné súťaže
 

Disciplína:
veslovanie - družstvá

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
46

Zúčastnených žiakov:
35

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. Pankúchova 6, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 18.9.2016
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 9.9.2016
OA Myslenická 1, Pezinok Pezinok (BA) 16.9.2016
SOSDBA, Kvačalova 20, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 13.9.2016
SPŠ D, Kvačalova 20, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 8.9.2016
Súkr.gym. Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 18.9.2016
ŠpMND a G, Teplická 7 BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 20.9.2016
Ev. gym. Skuteckého 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2016
Gym. A.Sládkoviča J.A Komenského 18, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2016
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 27.9.2016
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 22.10.2016
Gym. M.Kováča Mládežnícka 51, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 8.9.2016
Hotel.akad. Malinovského 1, Brezno Brezno (BB) 19.9.2016
Spoj. škola Školská 7, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2016
SPŠ staveb. O.Winklera B. Němcovej 1, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2016
Súkr. SOŠ hut. Železiarne Podbrezová Družby 554/64 Podbrezová (BB) 12.9.2016
Súkr.gym.Železiarne Podbrezová,Družby 554/64 Podbrezová (BB) 12.9.2016
Šport.gym. Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2016
Spoj.škola, Kollárova 17, Sečovce Sečovce (KE) 19.9.2016
SOŠ drev. Filinského 7, Spiš.N.Ves Spišská Nová Ves (KE) 21.9.2016
1  |  2  |  3