Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Tieto súťaže sú podporované MŠVVaŠ SR. Ich financovanie bude zabezpečované na základe podanej výzvy a žiadosti ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
556

Zúčastnených žiakov:
3657

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane (BB) 7.9.2016
ZŠ s MŠ S.Tomášika Lubeník 102, Lubeník Lubeník (BB) 8.11.2016
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 5.9.2016
ZŠ s MŠ Š.tefana Žáryho Družstevná 201, Poniky Poniky (BB) 20.9.2016
ZŠ s MŠ Pohorelá Pohorelá (BB) 3.11.2016
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča (BB) 5.10.2016
ZŠ sv. Alžbety Školská 15, Nová Baňa Nová Baňa (BB) 10.11.2016
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 27.9.2016
ZŠ Š.Koháriho s VJM, Fiľakovo Fiľakovo - Fülek (BB) 10.11.2016
ZŠ, Školská 324/8, Trnavá Hora Trnavá Hora (BB) 8.11.2016
Cirk. ZŠ J.Sklenára Školská 55, Letanovce Letanovce (KE) 18.9.2016
Cirk. ZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2, KE 1 Košice-Sídlisko Ťahanovce (KE) 30.11.2016
Gym. a OG Trebišovská 12, KE 2 Košice-Západ (KE) 2.9.2016
Gym. a ZŠ s VJM M.Sándor Kuzmányho 6, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 7.9.2016
I. ZŠ T. J. Moussona 4, Michalovce Michalovce (KE) 18.9.2016
MŠ pri ZŠ sv.Gorazda-Juhoslovanská 2,Košice-Sídlis Košice-Sídlisko Ťahanovce (KE) 7.9.2016
Spoj.škola a ZŠ sv. košických mučeníkov Čordákova Košice-Sídlisko KVP (KE) 19.9.2016
Súkr. ZŠ Masarykova 19/A, KE 1 Košice-Staré Mesto (KE) 7.10.2016
SZŠ Užhorodská KE Košice (KE) 3.10.2016
ZŠ Abovská 36, KE 4 Košice-Barca (KE) 14.9.2016
4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13