Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Tieto súťaže sú podporované MŠVVaŠ SR. Ich financovanie bude zabezpečované na základe podanej výzvy a žiadosti ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
556

Zúčastnených žiakov:
3657

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ Hrušov 497, Hrušov Hrušov (BB) 12.9.2016
ZŠ s MŠ Imre Madácha 3, Dolná Strehová Dolná Strehová (BB) 16.9.2016
ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová Hriňová (BB) 14.11.2016
ZŠ s MŠ Krtíšska 26, Bušince Bušince (BB) 14.9.2016
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 8.9.2016
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 9.9.2016
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno Brezno (BB) 7.9.2016
ZŠ s MŠ SNP 158/20, Kalinovo Kalinovo (BB) 8.9.2016
ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová Hriňová (BB) 8.9.2016
ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce Pliešovce (BB) 14.9.2016
ZŠ s MŠ Školská 418, Predajná Predajná (BB) 19.9.2016
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 6.9.2016
ZŠ s MŠ Tekovská Breznica 700, Tekovská Breznica Tekovská Breznica (BB) 3.11.2016
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433, Veľ. Lehota Veľká Lehota (BB) 13.9.2016
ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy Brehy (BB) 13.9.2016
ZŠ s MŠ Železničná 245, Jelšava Jelšava (BB) 14.9.2016
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 1.9.2016
ZŠ s MŠ A.Vagača Detva Detva (BB) 14.11.2016
ZŠ s MŠ Cinobaňa Cinobaňa (BB) 27.9.2016
ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno Brezno (BB) 12.9.2016
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12