Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Tieto súťaže sú podporované MŠVVaŠ SR. Ich financovanie bude zabezpečované na základe podanej výzvy a žiadosti ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
556

Zúčastnených žiakov:
3657

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
SpŠ, Hlavná 1, Pohronská Polhora Pohronská Polhora (BB) 11.9.2016
Súkr. ZŠ Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 14.11.2016
Škola u Filipa Banská Bystrica (BB) 5.10.2016
Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec Lučenec (BB) 6.10.2016
Školské stredisko záujmovej činnosti ako súčasť Zá Telgárt (BB) 20.9.2016
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 12.9.2016
ZŠ Dr. Janského 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 14.9.2016
ZŠ Ďumbierska 17, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2016
ZŠ Farská lúka 64/A, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 17.9.2016
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Žarnovica (BB) 12.9.2016
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 3.11.2016
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 12.9.2016
ZŠ Haličská cesta 1493/7, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2016
ZŠ Hodruša - Hámre 227, Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre (BB) 9.9.2016
ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen Zvolen (BB) 6.9.2016
ZŠ Hviezdoslavova 1, Revúca Revúca (BB) 8.11.2016
ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca (BB) 7.11.2016
ZŠ J.A.Komenského 4, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 11.9.2016
ZŠ J.Alexyho 1941/1, Zvolen Zvolen (BB) 19.9.2016
ZŠ Jánošovka, Školská 511/2, Čierny Balog Čierny Balog (BB) 12.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10