Vybíjaná najmladších žiakov ZŠ

default icon
Vybíjaná
 

Disciplína:
Vybíjaná

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.9.2006 - 31.12.2010
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2015/2016, ktorý je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Tieto súťaže sú podporované MŠVVaŠ SR. Ich financovanie bude zabezpečované na základe podanej výzvy a žiadosti ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
556

Zúčastnených žiakov:
3657

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 14.9.2016
ZŠ s MŠ, Budmerice 430 Budmerice (BA) 19.9.2016
ZŠ s MŠ Cádrova 23, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Hargašova 5, BA 4 Bratislava-Záhorská Bystr (BA) 19.9.2016
ZŠ s MŠ Jeséniova 54, Bratislava 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 21.9.2016
ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Riazanská 75, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Sibírska 39, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Bratislava-Rusovce (BA) 8.9.2016
ZŠ s MŠ Za kasárňou 2, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ Hubeného 25, BA 3 Bratislava-Rača (BA) 16.9.2016
ZŠ Tupolevova 20, BA 5 Bratislava - Petržalka (BA) 19.9.2016
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 30.9.2016
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 5.10.2016
CVČ TREND Obrancov mieru 7, Detva Detva (BB) 21.10.2016
Gym. A.H.Škultétyho Školská 21, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 12.9.2016
Kat.gym.sv.F.Ass ako oz.sp.kat.š Kammerhofská 1 Banská Štiavnica (BB) 9.9.2016
Spoj.škola Ľ. Štúra 155, Dudince Dudince (BB) 30.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10