Bedminton žiakov SŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.1997 - 31.12.2002
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
278

Zúčastnených žiakov:
503

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Biling. gym. C. S. Lewisa Bratislava-Petržalka (BA) 13.9.2016
Ev. lýceum Vranovská 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 2.9.2016
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 14.9.2016
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 27.9.2016
Gym. A.Einsteina Einsteinova 35, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 9.9.2016
Gym. I.Horvátha Ivana Horvátha 14, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 8.9.2016
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 6.9.2016
Spoj.šk.Gym. J. Hronca a ZŠ,Novohradská 3, BA II Bratislava-Ružinov (BA) 7.9.2016
Spoj.škola s o.z. ZŠ a Gym. Tilgnerova 14, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 16.9.2016
Spoj. šk sv. F. z Assisi s o.z. ZŠ Karloveská 32, Bratislava-Karlova Ves (BA) 23.9.2016
SOŠCH Bratislava-Ružinov (BA) 14.9.2016
SOŠE, Rybničná 59, BA 3 Bratislava-Vajnory (BA) 28.9.2016
SOŠ polygraf. Račianska 190, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 13.2.2017
ŠpMND a G, Teplická 7 BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 20.9.2016
ZŠ Pri kríži 11, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 19.9.2016
ZŠ a Gym. s VJM Dunajská 13, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 12.9.2016
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 19.9.2016
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2016
Ev. gym. Skuteckého 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10