Bedminton žiačok ZŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
448

Zúčastnených žiakov:
688

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
1.súkr.gym. v Bratislave,Bajkalská 20,BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 13.2.2017
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 19.9.2016
Gym. Bilíkova 24, Bratislava 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 13.2.2017
Gym. Grösslingová 18, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 13.2.2017
Gym. L.Novomeského Tomášikova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 12.9.2016
Gymnázium Metodova 2, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 6.9.2016
Cambridge International School, BA 1 Bratislava (BA) 21.9.2016
Súkr.ZŠ, Česká 10, Bratislava Bratislava (BA) 7.3.2017
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 13.9.2016
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 11.9.2016
ZŠ Karloveská 61, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 7.9.2016
ZŠ Kulíškova 8, BA 2 Bratislava-Ružinov (BA) 20.2.2017
ZŠ Sokolíkova 2, BA 4 Bratislava-Dúbravka (BA) 21.9.2016
ZŠ Záhorácka 95, Malacky Malacky (BA) 17.9.2016
ZŠ Matky Alexie Palackého 1, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 23.9.2016
ZŠ s MŠ Cádrova 23, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 19.9.2016
ZŠ s MŠ Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 22.9.2016
ZŠ s MŠ Odborárska 2, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 24.9.2016
ZŠ s MŠ M.R.Štefánika Grösslingová 48, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 30.9.2016
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 19.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10