Bedminton žiačok ZŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
448

Zúčastnených žiakov:
688

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ Školská 447/3, Dobrá Niva Dobrá Niva (BB) 5.9.2016
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 6.9.2016
ZŠ s MŠ Veľká Lehota 433, Veľ. Lehota Veľká Lehota (BB) 21.10.2016
ZŠ s MŠ Záhumnie 24, Brehy Brehy (BB) 13.9.2016
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 1.9.2016
ZŠ s MŠ Pod kostolom 332/25, Hrochoť Hrochoť (BB) 30.9.2016
ZŠ s MŠ A.Vagača Detva Detva (BB) 12.10.2016
ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane (BB) 7.9.2016
ZŠ s MŠ S.Tomášika Lubeník 102, Lubeník Lubeník (BB) 28.9.2016
ZŠ s MŠ S.Vozára Železničná 26, Hrachovo Hrachovo (BB) 8.9.2016
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 5.9.2016
ZŠ s MŠ V.Mináča 9. mája 718, Klenovec Klenovec (BB) 29.9.2016
ZŠ S.Cambela Školská 14, Slovenská Ľupča Slovenská Ľupča (BB) 27.9.2016
ZŠ SNP Horná Ždaňa 107, Horná Ždaňa Horná Ždaňa (BB) 28.9.2016
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 26.9.2016
ZŠi pre ž. so SP, Karola Supa 48, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2016
CVČ Spišská Nová Ves, Hutnícka 18 Spišská Nová Ves (KE) 4.10.2016
Cirk. ZŠ J.Sklenára Školská 55, Letanovce Letanovce (KE) 18.9.2016
Gym. Javorová 16, Spiš. N. Ves Spišská Nová Ves (KE) 17.9.2016
Gym. Opatovská 7, KE 4 Košice-Vyšné Opátske (KE) 9.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10