Bedminton žiačok ZŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
448

Zúčastnených žiakov:
688

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ Gottwaldova 81, Želovce Želovce (BB) 12.9.2016
ZŠ Hodruša - Hámre 227, Hodruša - Hámre Hodruša - Hámre (BB) 21.10.2016
ZŠ Hrnčiarska 2119/1, Zvolen Zvolen (BB) 6.9.2016
ZŠ J.A.Komenského J.A.Komenského 7, Revúca Revúca (BB) 26.9.2016
ZŠ J.A.Komenského 4, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 11.9.2016
ZŠ Jána Bakossa 5, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 19.9.2016
ZŠ Jilemnického 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 20.9.2016
ZŠ M. Rázusa 1672/3, Zvolen Zvolen (BB) 29.9.2016
ZŠ Nám. A.H.Škultétyho 9, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 13.9.2016
ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen Zvolen (BB) 13.9.2016
ZŠ Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Zvolen (BB) 14.9.2016
ZŠ Pieninská 27, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2016
ZŠ Poľná 1, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 2.9.2016
ZŠ Radvanská 1, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 28.9.2016
ZŠ Sídlisko 165, Sirk Sirk (BB) 6.9.2016
ZŠ Sitnianska 32, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 30.9.2016
ZŠ Slobody 2, Poltár Poltár (BB) 13.9.2016
ZŠ Spojová 14, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 7.9.2016
ZŠ Školská 3, Poltár Poltár (BB) 6.9.2016
ZŠ Hliník n/Hronom, Hliník nad Hronom (BB) 20.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10