Bedminton žiačok ZŠ

Bedminton
Bedminton
 

Disciplína:
Bedminton

Ročník:
2016 / 2017

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2001 - 31.12.2011
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

Školské športové súťaže sa riadia Kalendárom ŠŠS (organizačný poriadok) pre príslušný školský rok 2016/2017, ktorý tvorí prílohu dokumentov,je zverejnený na školskom portáli v sekcii AKTUALITY a na: www.sass.sk Poznámka: Táto súťaž je financovaná OÚ (zákon 596/2003 Z.z. ) od okresných, regionálnych, ...

[+] zobraziť pokračovanie
 
 
 

Zúčastnených škôl:
448

Zúčastnených žiakov:
688

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
CVČ RELAX SNP 9, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 29.9.2016
Cirk. ZŠ sv. J. Bosca T. G. Masaryka 9, Lučenec Lučenec (BB) 19.9.2016
Gym. A.H.Škultétyho Školská 21, Veľ. Krtíš Veľký Krtíš (BB) 13.1.2017
Gym. Nám. padlých hrdinov 2, Fiľakovo Fiľakovo (BB) 2.9.2016
Gym. B.S.Timravy Haličská cesta 9, Lučenec Lučenec (BB) 29.9.2016
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 27.9.2016
Gym. J. G Tajovského J.G.Tajovského 25, B. Bystric Banská Bystrica (BB) 13.9.2016
Gym. M.Kukučína Vl. Clementisa 1166/21, Revúca Revúca (BB) 8.3.2017
Gym. M.Hrebendu Hlavná 431, Hnúšťa Hnúšťa (BB) 14.9.2016
Gym. M.Rúfusa J. Kollára 2, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 23.9.2016
Kat.gym.sv.F.Ass ako oz.sp.kat.š Kammerhofská 1 Banská Štiavnica (BB) 9.9.2016
Spoj.škola Ľ. Štúra 155, Dudince Dudince (BB) 5.9.2016
SOŠ IT Tajovského 30, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 20.9.2016
SZŠ-Magán Alapiskola Rimavská Sobota Rimavská Sobota (BB) 28.9.2016
Súkromná ZŠ s MŠ DSA Lučenec Lučenec (BB) 6.10.2016
Súkr.gym. Gemerská cesta 1, Lučenec Lučenec (BB) 14.11.2016
Šport.gym. Trieda SNP 54, B.Bystrica Banská Bystrica (BB) 27.9.2016
ZŠ Angyalova ulica 401/26, Kremnica Kremnica (BB) 12.9.2016
ZŠ Fraňa Kráľa 838, Žarnovica Žarnovica (BB) 12.9.2016
ZŠ Golianova 8, B. Bystrica Banská Bystrica (BB) 14.9.2016
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10