Streľba starších žiakov a žiačok ZŠ

Streľba
Streľba
 

Disciplína:
Streľba zo vzduchovej pušky-družstvá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci dievčatá, Streľba zo vzduchovej pušky-jednotlivci chlapci

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži / ženy
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2004 - 31.12.2006
 
Typ účastníka:
Družstvá / Jednotlivci
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
275

Zúčastnených žiakov:
0

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
Gym. 1. mája 8, Malacky Malacky (BA) 7.9.2019
Gym. Ladislava Sáru 1, BA 4 Bratislava-Karlova Ves (BA) 2.9.2019
Gym. J.Papánka Vazovova 6, BA 1 Bratislava-Staré Mesto (BA) 8.9.2019
Súkr.ZŠ S.E.N.E.C.,Kysucká 14,Senec Senec (BA) 3.9.2019
ZŠ Fándlyho 11, Pezinok Pezinok (BA) 29.8.2019
ZŠ Gessayova 2, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 12.9.2019
ZŠ Malokarpatské nám. 1, BA 4 Bratislava-Lamač (BA) 4.9.2019
ZŠ Mlynská 50, Senec Senec (BA) 10.9.2019
ZŠ Pankúchova 4, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 3.9.2019
ZŠ Turnianska 10, BA 5 Bratislava-Petržalka (BA) 19.9.2019
ZŠ J.G.Tajovského 1, Senec Senec (BA) 12.9.2019
ZŠ Ľ.Štúra Komenského 1, Modra Modra (BA) 2.9.2019
ZŠ s MŠ Česká 10, BA 3 Bratislava-Nové Mesto (BA) 18.9.2019
ZŠ s MŠ Melíškova 650, Veľ. Leváre Veľké Leváre (BA) 6.9.2019
ZŠ s MŠ Vištuk 44, Vištuk Vištuk (BA) 13.9.2019
ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA 5 Bratislava-Rusovce (BA) 3.9.2019
ZŠ s VJM A. M.Szencziho Nám. A. Molnára 2, Senec Senec (BA) 3.9.2019
CVČ Kollárova 9, Revúca Revúca (BB) 13.9.2019
Gym. J.Chalupku Štúrova 13, Brezno Brezno (BB) 11.9.2019
Gym. M.Kukučína Vl. Clementisa 1166/21, Revúca Revúca (BB) 20.9.2019
1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10