Basketbal žiakov ZŠ

Basketbal
Basketbal
 

Disciplína:
basketbal

Ročník:
2019 / 2020

 
Typ súťaže:
Postupová súťaž
 
Pohlavie:
muži
 
Veková kategória:
nar. 1.1.2004 - 31.12.2012
 
Typ účastníka:
Družstvá
 
 
 
Poznámka:

 
 
 

Zúčastnených škôl:
576

Zúčastnených žiakov:
3800

 
Názov Kraj Dát. registrácie  
ZŠ s MŠ Hrušov 497, Hrušov Hrušov (BB) 9.9.2019
ZŠ s MŠ Krivec 1355, Hriňová Hriňová (BB) 3.9.2019
ZŠ s MŠ Máj.povst.čes.ľudu 35, Brezno Brezno (BB) 16.9.2019
ZŠ s MŠ - Na Parlagu 1, Čebovce Čebovce (BB) 18.9.2019
ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno Brezno (BB) 16.9.2019
ZŠ s MŠ SNP 158/20, Kalinovo Kalinovo (BB) 17.9.2019
ZŠ s MŠ Školská 1575, Hriňová Hriňová (BB) 3.9.2019
ZŠ s MŠ Školská 27/14, Pliešovce Pliešovce (BB) 26.9.2019
ZŠ s MŠ Školská 418, Predajná Predajná (BB) 26.9.2019
ZŠ s MŠ Štúrova 70, Kokava n Rimavicou Kokava nad Rimavicou (BB) 10.9.2019
ZŠ s MŠ Župkov 18, Župkov Župkov (BB) 4.9.2019
ZŠ s MŠ A. Matulu Sebechleby Sebechleby (BB) 29.9.2019
ZŠ s MŠ Cinobaňa Cinobaňa (BB) 4.9.2019
ZŠ s MŠ J.Kármána s VJM J. Kármána 25/5, Lučenec Lučenec (BB) 3.10.2019
ZŠ s MŠ K.Rapoša Pionierska 4, Brezno Brezno (BB) 20.9.2019
ZŠ s MŠ M.Hella Štiavnické Bane 128 Štiavnické Bane (BB) 17.9.2019
ZŠ s MŠ Š.Moysesa A. Kmeťa 1, Žiar n/H Žiar nad Hronom (BB) 12.9.2019
ZŠ sv. Dominika Savia Hodžova 9, Zvolen Zvolen (BB) 6.9.2019
ZŠ M. Daxnera Dr. V. Clementisa 13, Rim. Sobota Rimavská Sobota (BB) 12.9.2019
ZŠ Š.Koháriho s VJM, Fiľakovo Fiľakovo - Fülek (BB) 26.9.2019
3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12